61 869 01 00   
  • SGWW silnym partnerem władz samorządowych
  • Razem osiągniemy więcej
  • Demokracja potrzebuje dialogu
  • Sejmik to dialog z tymi, którzy tę gospodarkę budują
  • Gospodarka zadecyduje o naszym dobrobycie

Szanowni Państwo

W Wielkopolsce istnieje wiele organizacji gospodarczych. Każda z nich jest ważna i każda spełnia swoją rolę. Niemniej są to organizacje rozproszone, stąd ich głos nie zawsze jest słuchany. Potrzebujemy integracji środowisk gospodarczych i wyłonienia demokratycznej ich reprezentacji. Taką rolę pełni Wielkopolski Sejmik Gospodarczy, bo tylko wspólne działania i wypracowanie wspólnego stanowiska może być skuteczne i będzie zauważane przez nasze władze samorządowe, jak i wielkopolskich przedsiębiorców.

Tomasz Działyński
Prezydent Zarządu

Aktualności z Sejmiku

W dniu 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

Na początku roku z inicjatywy Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się rozmowy oraz prace nad utworzeniem Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego przy Urzędzie Miasta Poznania. W skład Zespołu wchodzą miejscy urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji około gospodarczych działających w Poznaniu. Poza organizacjami zrzeszonymi w Sejmiku Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego; Pracodawcy RP – Wielkopolska, Wielkopolska Izba Budownictwa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolska Izba Turystyczna, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, do prac w Zespole zaproszone zostały także DWK - Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu, Loża Wielkopolska BCC, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolski Klub Kapitału.

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Organizacje zrzeszone