61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

22 07.13
 

...

W dniu 14 maja 2013 r odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów – Członków Zwyczajnych Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego oraz posiedzenie Rady Sejmiku podczas którego odbyły się wybory zarządu Sejmiku.

Prezydentem Sejmiku na kolejna kadencję został wybrany Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Skład Zarządu Sejmiku uzupełniają: wiceprezydent Lesław Wiatrowski – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, wiceprezydent Zenon Kierczyński – Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, oraz członkowie: Bolesław Topolski – Przewodniczący Komisji rewizyjnej Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych, Stanisław Marczak – wiceprezez Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Włodzimierz Kolat – Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej oraz Henryk Judkowiak – Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego z 25.06.2013 roku, zmianie uległa siedziba Sejmiku. Od lipca 2013 biuro Sejmiku zostało przeniesione do siedziby Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na ulicę Głogowską 26, 60-734 Poznań. Zmienił się również numer telefonu do Biura Sejmiku: 61 869 01 00. Adres mailowy oraz numer konta bankowego pozostały niezmienione. Dyrektorem biura Sejmiku został mianowany Pan Jakub Sitek.

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy