61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

15 01.14
 

Notatka ze spotkania 14.01.2014

W związku z prowadzeniem przez Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego rozmów z Urzędem Miasta Poznania na temat „gospodarczego zespołu roboczego (przy Prezydencie UMP)” 14. Stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie SGWW przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu, odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne na ten temat. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 11 organizacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 9 organizacji: Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów Importerów i Kooperacji, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Turystycznej i Pracodawców RP-Wielkopolska. W spotkaniu pomimo stosownego zaproszenia nie wzięły udziału następujące organizacje: Loża Wielkopolska BCC, DWK – Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu.

Spotkanie otworzył Pan W. Kruk i poinformował zebranych, iż celem spotkania jest ustalenie tematów do poruszenia z Urzędem Miasta w ramach prac Zespołu.

Pan J. Roloff zaznaczył, iż docelowo spotkania maja się odbywać 3-4 razy do roku.

Pan A. Łyko dodał, że istotą pomysłu jest słowo „robocza", co oznacza, że miejscy urzędnicy będą mogli ustosunkować się do konkretnych, zgłaszanych przez Zespół problemów. W tym miejscu opisał problemy jakie spotykają petentów w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

W wyniku dyskusji ustalono, że nie można dopuścić do tego aby Zespół był narzędziem usprawiedliwiającym poczynania urzędników, ale może być wsparciem dla Prezydenta Miasta Poznania w walce z demagogią.

Pan W. Kruk zaproponował następujące dwa tematy do rozmów z UM:

 1. Plan zagospodarowania „wolnych torów".
 2. „Zielony klin" zachodniej części miasta, od Sołacza po Kiekrz.

Ustalono też, że oprócz „dużych" tematów, Zespół mógłby zgłaszać do UM sprawy interwencyjne. W wyniku rozmowy zaproponowano pierwsze takie sprawy: punkty opróżniania toalet autokarowych, cmentarz (grzebalnia) dla zwierząt domowych.

Zebrani ustalili, że do końca tygodnia (17.01.2014) każda z organizacji prześle propozycje tematów i interwencji wraz z krótkim ich opisem. Propozycje te zostaną przedstawione przez Pana J. Roloffa na spotkaniu z Panią Jajus w przyszłym tygodniu.

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy