61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

 

W dniu 21 czerwca 2021 r. w siedzibie Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.

 

Zebranie otworzył Prezydent SGWW, Pan Tomasz Działyński. 

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

Na początku roku z inicjatywy Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się rozmowy oraz prace nad utworzeniem Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego przy Urzędzie Miasta Poznania. W skład Zespołu wchodzą miejscy urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji około gospodarczych działających w Poznaniu. Poza organizacjami zrzeszonymi w Sejmiku Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego; Pracodawcy RP – Wielkopolska, Wielkopolska Izba Budownictwa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolska Izba Turystyczna, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, do prac w Zespole zaproszone zostały także DWK - Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu, Loża Wielkopolska BCC, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolski Klub Kapitału.

Notatka ze spotkania Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego w s. nr 207 UMP przy Pl. Kolegiackim 17 w dniu 12 maja 2014 r.

Temat spotkania: Możliwości i plany zagospodarowania obszaru „Wolnych Torów".

W spotkaniu udział wzięli p. Ryszard Grobelny, prezydent m. Poznania, p. Tomasz Kayser, zastępca prezydenta m. Poznania oraz członkowie i współpracownicy zespołu wg. załączonej listy obecności. Spotkanie prowadził p. Wojciech Kruk, prezydent WIPH oraz przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego.

W związku z prowadzeniem przez Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego rozmów z Urzędem Miasta Poznania na temat „gospodarczego zespołu roboczego (przy Prezydencie UMP)” 14. Stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie SGWW przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu, odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne na ten temat. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 11 organizacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 9 organizacji: Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów Importerów i Kooperacji, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Turystycznej i Pracodawców RP-Wielkopolska. W spotkaniu pomimo stosownego zaproszenia nie wzięły udziału następujące organizacje: Loża Wielkopolska BCC, DWK – Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu.

W związku z prowadzeniem przez Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego rozmów z Urzędem Miasta Poznania na temat „gospodarczego zespołu roboczego (przy Prezydencie UMP)" serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone temu tematowi. Na spotkanie zapraszam wszystkie organizacje wskazane przez Urząd Miasta Poznania. Spotkanie odbędzie się 14. Stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie SGWW przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu.
22 07.13
 

...

W dniu 14 maja 2013 r odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów – Członków Zwyczajnych Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego oraz posiedzenie Rady Sejmiku podczas którego odbyły się wybory zarządu Sejmiku.

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy