61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Zarząd i Komisja Rewizyjna SGWW

Zarząd: 

 

  • Wojciech Kruk
   Prezydent Zarządu SGWW

   prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej od 1996r., członek prezydium KIG, senator II, III, IV kadencji, przewodniczący Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od początku lat 70-tych związany z rodzinną firmą W.Kruk. Początkowo właściciel zakładu rzemieślniczego, potem po przemianach gospodarczych prezes, następnie przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki giełdowej W.Kruk S.A. Aktualnie współinwestor marki Ania Kruk.

 • Tomasz Działyński
  Wicerezydent Zarządu SGWW

 • prezes Pracodawców RP - Wielkopolska, wiceprezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Radca prawny od 1987 r. Założyciel kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Rzecznik Prasowy OIRP w Poznaniu. Obok praktyki prawniczej prowadzi aktywnie działalność biznesową. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Arbiter w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy WIPH w Poznaniu. Publikuje w magazynie „Radca Prawny” wydawanym przez Krajową Radę Radców Prawnych.


 • Dr inż. Zenon Kierczyński MBA
  Wiceprezydent Zarządu SGWW

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
  Absolwent anglojęzycznych studiów MBA (dyplom MBA The Nottingham Trent University, UK). Absolwent studiów podyplomowych z ekonomiki przemysłu. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

  Od roku 1978 związany z branżą budowlaną. Pełnił między innymi funkcje prezesa zarządu „IZOLACJI – JAROCIN" SA, wiceprzewodniczącego komitetu budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, prezesa zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, a także członka rady Krajowej Izby Gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzoru nad spółkami prawa handlowego, jak i też w działalności izb gospodarczych oraz arbitrażu.

 
 

Lesław Wiatrowski
Wiceprezydent Zarządu SGWW


Prezes Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług od 2005 roku.
Przedsiębiorca, właściciel restauracji „Hacjenda" - znanej z doskonałej kuchni regionalnej, oraz firmy „Wia-les" będącej przedstawicielstwem francuskiej fabryki Kayserverg, która poza dystrybucją płyt poliwęglanowych i innych materiałów z tworzyw sztucznych prowadzi szeroką działalność jako firma wykonawcza dla budownictwa.

Pomimo prowadzenia własnych, dwóch, bardzo dobrze prosperujących firm zawsze znajduje czas na działalność społeczną. Oprócz kultywowania i propagowania historii Polskiego Kupiectwa, pełni szereg funkcji społecznych. M. in. zasiada w kapitule konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz jest członkiem Kapituły Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce". Za swoją działalność posiada liczne wysokie odznaczenia w tym Złoty Krzyż Zasługi oraz Brylantową Odznakę Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

 

 

Piotr Monkiewicz
Wiceprezydent Zarządu SGWW


 

Dyrektor Automobilklubu Wielkopopolskiego

 

Komisja Rewizyjna:

  • Włodzimierz Groblewski
  • Aleksandra Cicha

 


W grudniu 2018 roku zginął w tragicznym wypadku Robert Werle, długoletni członek Zarzżdu SGWW.

 • Robert Werle
  Wiceprezydent Zarządu SGWW

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – magister turystyki. Od blisko 40 lat związany z: Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskim Związkiem Motorowym i Automobilklubem Wielkopolski, którego prezesem jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku. Od 1978 roku aktywny członek Polskiego Związku Motorowego, a od 2007 roku członek Prezydium Zarządu Głównego PZM, a za razem Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM. oraz Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży. Zmysł organizacyjny oraz osobiste zaangażowanie w działania, których się podejmuje sprawiają, że Automobilklub Wielkopolski, którym na co dzień kieruje, mimo społeczno – ekonomicznych zmian otoczenia, zachował swój charakter i jasno wytyczony cel funkcjonowania – rozwój w obrębie działalności statutowej i gospodarczej. Zarządzanie Automobilklubem Wielkopolski i Torem „Poznań” – jedynym profesjonalnym torem wyścigowym w Polsce, jest nie lada wyzwaniem, ale i jego pasją zawodową. Pomimo, że nie jest rodowitym poznaniakiem, to podstawą jego działania są cechy, które poznaniaków wyróżniają: solidność, pracowitość i gospodarność. Za swoją pracę i działalność społeczną wielokrotnie odznaczony, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Medalem Witolda Celichowskiego, Medalem „Labor Omnia Vincit”, czy Tytułem „Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego”.

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy