61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

24 10.14
 

Podsumowanie działań Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego przy Urzędzie Miasta Poznania

Na początku roku z inicjatywy Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się rozmowy oraz prace nad utworzeniem Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego przy Urzędzie Miasta Poznania. W skład Zespołu wchodzą miejscy urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji około gospodarczych działających w Poznaniu. Poza organizacjami zrzeszonymi w Sejmiku Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego; Pracodawcy RP – Wielkopolska, Wielkopolska Izba Budownictwa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolska Izba Turystyczna, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, do prac w Zespole zaproszone zostały także DWK - Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu, Loża Wielkopolska BCC, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolski Klub Kapitału.

Do tej pory odbyły się cztery spotkania Zespołu.
Na pierwszym spotkaniu w marcu dyskutowano o miejskiej gospodarce nieruchomościami.
Dyskutowano o wycenie nieruchomości, w szczególności w odniesieniu do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaży masek budowlanych i przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Prezydent Ryszard Grobelny wskazał, iż miasto jest nie tylko stroną sprzedającą nieruchomości, ale wielu wypadkach również ich nabywcą. Stąd przepisy dotyczące wyceny nieruchomości są tak samo boleśnie odczuwane przez miasto, jak i przez przedsiębiorców. Ważną sprawą jest fakt, iż wycena nieruchomości nie jest zależna od miasta, a wynika z ekspertyz przygotowywanych przez rzeczoznawców. Uzgodniono, że przy współpracy wyznaczonych osób zostaną przygotowane propozycje zmian legislacyjnych w kwestii wycen nieruchomości.
Jak zaznaczył dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Bartosz Guss "na spotkaniu udało się omówić kilka zgłoszonych problemów. Twórcza była też dyskusja nad sprawami, którymi na co dzień zajmuje się WGN."
Jedną z konkluzji dyskusji była obopólna zgoda co do konieczności kontynuowania spotkań i trafności przyjętej formuły roboczej.

Drugie spotkanie w maju dotyczyło możliwości i planów zagospodarowania obszaru „Wolnych Torów". Spotkanie prowadził p. Wojciech Kruk, prezydent WIPH oraz przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego. Zasadniczym punktem programu była prezentacja p. Andrzeja Nowaka, architekta miasta Poznania i dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, dotycząca możliwości i uwarunkowań zagospodarowania obszaru „Wolne Tory" – trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego konkursu na opracowanie projektu zagospodarowania 80 ha terenu w obrębie „Wolnych Torów", należącego aktualnie do PKP i ZNTK. Wstępnie szacuje się potencjał zabudowy na 1,8 mln m2 powierzchni użytkowej. Pełne zagospodarowanie tego obszaru może zająć nawet 40 lat.

Trzecie spotkanie miało miejsce w czerwcu i poświęcone było perspektywom i planom zagospodarowania terenu i obiektów „GKS Olimpia" na Golęcinie oraz projektom utworzenia pola golfowego nad jeziorem Kierskim. Spotkaniu przewodniczył prezydent. Ryszard Grobelny. W trakcie dyskusji podkreślano kluczowe znaczenie właściwego urządzenia terenów Golęcina, Rusałki i szerzej całego Północno – Zachodniego Klina Zieleni dla podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców Poznania oraz dla zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca pracy i zamieszkania top managementu wiodących firm.

Czwarte spotkanie, które miało miejsce w październiku dotyczyło zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Warty. Dyskutowano o niewykorzystywanym przez miasto potencjale jaki niesie ze sobą rzeczne nabrzeże.

Formuła spotkań zdaje się być atrakcyjna dla obu stron, toczone dyskusje maja wysoki poziom merytoryczny i są dobrym przykładem owocnej współpracy pomiędzy uczestnikami.

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy