61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Aktualności

08 01.14
 

Zaproszenie na spotkanie 14.01.2014

W związku z prowadzeniem przez Sejmik Gospodarczy Województwa Wielkopolskiego rozmów z Urzędem Miasta Poznania na temat „gospodarczego zespołu roboczego (przy Prezydencie UMP)" serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone temu tematowi. Na spotkanie zapraszam wszystkie organizacje wskazane przez Urząd Miasta Poznania. Spotkanie odbędzie się 14. Stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie SGWW przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu. Spotkanie ma na celu ustalenie pierwszych tematów do dyskusji z Urzędem Miasta oraz wyłonienie „Sztabu Koordynującego" – bezpośrednio odpowiedzialnego za doraźne kontakty z przedstawicielami Urzędu Miasta w imieniu Zespołu
Powołanie zespołu ds. rozwoju gospodarczego ma na celu rozwiązywanie bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Poznaniu oraz omawianiem realizacji Strategii RMP do roku 2030 w zakresie dotyczącym rozwoju gospodarczego, w tym wspierania sektora MŚP w Poznaniu i aglomeracji. Zespól ma składać się ze stałych przedstawicieli MŚP (do 10 osób) oraz miasta (2-3 osoby), natomiast w spotkaniach tematycznych mogliby uczestniczyć dodatkowi przedstawiciele przedsiębiorców, tzw. eksperci.

Organizacje wytypowane przez Urząd Miasta do prac w Zespole ds. rozwoju gospodarczego:

 1. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 2. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
 3. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 4. Loża Wielkopolska BCC
 5. Polska Izba Gospodarcza Eksporterów Importerów i Kooperacji
 6. Wielkopolski Klub Kapitału
 7. DWK – Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu
 8. Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN
 9. Pracodawcy RP – Wielkopolska
 10. Wielkopolska Izba Budownictwa
 11. Wielkopolska Izba Turystyczna

Kontakt z nami

* Pola wymagane

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy