61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Pracodawcy RP – Wielkopolska

Związek pracodawców, Pracodawcy RP – Wielkopolska funkcjonował do końca 2013 roku jako Związek Pracodawców WIPH. Został założony z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w 2003 r. Komitet założycielski Związku został powołany przez Prezydenta Wojciecha Kruka i pod przewodnictwem późniejszego Prezesa Związku Tomasza Działyńskiego, który przeprowadził wszystkie niezbędne formalności i czynności organizacyjne.

Przedstawiciele Pracodawców RP – Wielkopolska aktywnie działają w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, włączają się w prace Komisji Trójstronnej.
Organizacja jest członkiem Pracodawców RP.

 

Pracodawcy RP - Wielkopolska
Św. Marcin 24/402
61-805 Poznań
Tel. 61 869 01 00
zpwiph@wiph.pl
http://wiph.pl/pracodawcy-rp/
 
Prezes - Tomasz Działyński

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy