61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Wielkopolska Izba Budownictwa

Wielkopolska Izba Budownictwa powstała w 1992 roku i jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Izba działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich regionów i obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Izba reprezentuje interesy przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych a także zawodowych inwestorów.

Działania podejmowane przez Wielkopolską Izbę Budownictwa to między innymi:

 • promocja firm, organizowanie pokazów, sympozjów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań itp.,
 • doradztwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
 • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych ważnych dla branży budowlanej,
 • współpraca z jednostkami organizacji państwowych i samorządu terytorialnego,
 • współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie nawiązywania kontaktów z firmami zrzeszonymi w WIB,
 • pomoc dla firm zagranicznych w wyszukiwaniu i doborze partnerów,
 • organizowanie szkoleń,
 • udzielanie informacji o firmach zrzeszonych w WIB,
 • informowanie o dostępnych materiałach i technologiach.

Przy Izbie działa od roku 1993 Gospodarczy Sąd Arbitrażowy, a od roku 2010 Centrum Mediacji Gospodarczej.

Prezydent dr inż. Marek Szczęsny

60-529 Poznań ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: 
www.wib.com.pl

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy