61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa została zarejestrowana 10 października 1989 roku.

WIPH jest organizacją o charakterze regionalnym, funkcjonującą w ramach samorządu gospodarczego. Reprezentuje interesy skupionych w niej firm, jest ich doradcą i opiekunem w kontaktach biznesowych na krajowym i europejskim rynku.

Obecnie WIPH zrzesza ok. 200 firm.

Misją WIPH jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie interesów regionalnych mikro, małych i średnich firm, poprzez m.in. doradztwo specjalistyczne, audyty technologiczne i energetyczne, tworzenie powiązań klastrowych, organizację szkoleń oraz kojarzenie partnerów na rynku krajowym i zagranicznym. Przy Izbie działa Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, który powołano w 2007r., z inicjatywy WIPH.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Św. Marcin 24/402
61-805 Poznań
Tel. 61 869 01 00
wiph@wiph.pl
www.wiph.pl
 
Prezydent - Wojciech Kruk

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy