61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
Ponad czterdziestoletnia działalność stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliła ukształtować wizerunek firmy jako ośrodka profesjonalnie świadczącego usługi adresowane głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz do osób podejmujących własną działalność gospodarczą.
Profesjonalne świadczenie usług szkoleniowych zapewnia akredytacja w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.
W okresie ponad czterdziestoletniej działalności Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ugruntowało swoją pozycję jako jedna z liczących się instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego oraz kraju. Dzięki działaniom stowarzyszenia, w ostatnim pięcioleciu powstało blisko 500 nowych podmiotów gospodarczych oraz przeszkolonych zostało blisko 50 000 osób.
 
EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
http:// www.euro.ctiw.pl
biuro@euro.ctiw.pl

Prezes Zarządu – Zbigniew Matuszczak

 

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy