61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego powstało formalnie dopiero w roku 2000, ale jest kontynutorem kilku istniejących wcześniej na obszarze Wielkopolski organizacji, które powstawać zaczęły na początku lat 90, wraz z samym zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Pojawienie się tej profesji było konsekwencją przemian ustrojowych i budowania w Polsce gospodarki rynkowej. Rynek, aby sprawnie i uczciwie działać, potrzebuje odpowiednich instytucji. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, w tym SRMWW, odgrywają na rynku kluczową rolę, gdyż promują standardy i dobre praktyki w niezwykle ważnej dziedzinie. SRMWW należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a jego członkowie regularnie wybierani są do organów Federacji (łącznie z Zarządem i wszystkimi komisjami). „Rzeczoznawca Majątkowy”, kwartalnik wydawany pod egidą Federacji, wywodzi się z Wielkopolski. Oprócz organizacji szkoleń, które pozwalają członkom SRMWW (i nie tylko) nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, seminariów i konferencji, współpraca między osobami wykonującymi zawód rzeczoznawcy majątkowego umożliwiła stworzenie innowacyjnej internetowej bazy cen transakcyjnych nieruchomości. Jest to pierwsza taka baza działająca (od 2010 roku) w Polsce, powstała m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej. Ważną jej cechą jest „kooperacyjny” charakter – baza tworzona jest bowiem przez rzeczoznawców dla rzeczoznawców, a monitorowanie rynku wspólnym wysiłkiem umożliwia zebranie dużej ilości danych o wysokiej wiarygodności. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego docenił znaczenie działalności SRMWW dla regionu, przyznając mu w październiku 2012 roku Odznakę Honorową „za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
ul. Gronowa 22, pok. 310
61-655 Poznań
Tel. 61 8208 951
biuro@srmww.pl
www.srmww.pl
 
Przewodniczący – Elżbieta Jakóbiec

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy