61 869 01 00   
 • SGWW silnym partnerem
  władz samorządowych
 • Razem osiągniemy więcej
 • Demokracja potrzebuje dialogu
 • Sejmik to dialog z tymi,
  którzy tę gospodarkę budują
 • Gospodarka zadecyduje
  o naszym dobrobycie

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu powstało w 1904 roku.

Jesteśmy organizacją samorządu zawodowego wielkopolskich kupców. Skupiamy na zasadzie dobrowolności właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych różnych branż z obszaru całej Wielkopolski.
Najważniejszym zadaniem organizacji jest wszechstronne wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez Członków Zrzeszenia oraz obrona i reprezentowanie ich interesów zawodowych.

Aktualnie zrzeszamy 102 członków.

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
ul. Zwierzyniecka 13
60-813 Poznań
tel.: 61 848 09 11
tel./fax: 61 841 14 14
e-mail: 
www.wzhiu.poznan.pl

Lesław Wiatrowski – Prezes Zarządu

3 powody
dla których warto dołączyć do Sejmiku

Wspólnie osiągniemy więcej

Wyłanianie silnej reprezentacji zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony interesów zorganizowanych środowisk gospodarczych z Wielkopolski.

Wyróżnia nas umiejętność współpracy

Wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.

Demokracja potrzebuje dialogu

Władza samorządowa potrzebuje, jako partnera ze strony środowisk gospodarczych, silnej reprezentacji przedsiębiorców.

Nasi partnerzy